Публикации >> Фондове на ЕС

Фондове на ЕСКак работят европейските структурни и инвестиционни фондове – информационен документ (на английски език)

Европейските структурни и инвестиционни фондове – платформа за данни

Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове

Европейски структурни и инвестиционни фондове - България

Трети доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България


Новини


Връзки