Проекти>>Проучвателно посещение в Черна гора 2016

Проучвателно посещение в Черна гора по проект “Кампания за заинтересовани страни за информане и комуникация относно политиката на Европейския съюз за разширяване и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)”


Информация за проекта


DG NEAR Фактограф Черна гора


Европейска комисия – Информационен документ


Програма


Снимки


Новини


Връзки