Проекти>>Проучвателно посещение в Албания 2016

Проучвателно посещение в Албания по проект “Кампания за заинтересовани страни за информане и комуникация относно политиката на Европейския съюз за разширяване и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)”


Информация за проекта


DG NEAR Фактограф Албания


Програма


Снимки


Новини


Връзки