Проекти>>Семинар 4-5 май 2010

Договорното планиране – нов европейски инструмент
за устойчиво местно развитие;
Ролята на ПЧП (модел JESSICA) и на иновативното финансиране (гаранционни фондове)


Програма


Презентации:


„Борги Виви” Луниджиана - съживяване на селските райони„Националния гаранционен фонд” ЕАД - представянеПример за добри практики на регионални гаранционни фондовеНовини


Връзки