Проекти>>Семинар 10 юни 2010

Текущи европейски програми за подпомагане на българския бизнес и начини за успешно усвояване на фондовете по тях


Програма


Презентации:


Текущи европейски програми за подпомагане на българския бизнес


Финансово моделиране за успешен бизнес


Финансов инженеринг на устойчивото развитие


Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
при Столична общинаВъзможности на ЦММ – ТУ-София за съдействие на български фирми. Използване на програмата СЕСНовини


Връзки