План за инвестиции за Европа за насърчаване на работните места и растежа

Текущо състояние на Плана за инвестиции за Европа на стойност 315 милиарда евро за създаване на заетост и растежАлександър Трифонов представя новата си книга:
"Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и Правилника за неговото прилагане в Република България"


План за инвестиции за Европа за насърчаване на работните места и растежа

Текущо състояние на Плана за инвестиции за Европа на стойност 315 милиарда евро за създаване на заетост и растежАлександър Трифонов представя новата си книга:
"Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и Правилника за неговото прилагане в Република България"