Екип >> Борис Тошев

Борис Тошев


Борис Тошев е учил в Икономическия Университет – Будапеща и Университета за национално и световно стопанство – София. Има магистърска степен по Международни икономически отношения, придобити квалификации и сертификати:

 • Сертификат за “Управление на европейски проекти” към Американски Университет в България;
 • Сертификат за владеене на унгарски език от държавна изпитна комисия към „Eötvös Loránd” Будапеща.
 • Сертифициран Управленски Консултант от Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации

Г-н Тошев има богат практически опит и работи в сферите на:

 • Корпоративна стратегия и организационно развитие на фирмата;
 • Финансово и административно управление;
 • Маркетинг и корпоративни комуникации;
 • Икономически изследвания;
 • Трансфер на научни разработки и технологии;
 • Разработване на проектни предложения и управление на одобрени проекти по следните Оперативни програми:
  • Конкурентоспособност (над 50 проекта)
  • Програма за развитие на селските райони (над 30 проекта),
  • Рибарство и аквакултури (над 5 проекта)
  • Развитие на човешките ресурси (над 5 проекта)

Новини


Връзки