Екип >> Антонио Трогу

Георги Станчев
Георги Станчев е завършил Икономика и организация на търговията във ВИНС – Варна. Специализал е Международен туризъм в Института по Международен туризъм в град Москва.

Г-н Станчев е работил в редица държавни учреждения и публични организации, външно-търговски дружества – "Лес Комерс" и "Транс Импекс" и Агенция Митници към Министерството на финансите. Георги Станчев е бил Председател на Борда на директорите на бюро за младежки туризъм "Орбита". Той е отговарял и за митническото агентство към "ТИР АД".

Георги Станчев е реализирал редица проекти в ОНД, Русия и Канада. Има опит в международния туризъм, търговията и европейските проекти. Владее български, руски и немски език.
Новини


Връзки