Екип >> Ивайло Маринов

Ивайло Маринов


Ивайло Маринов има Магистърска степен по Политическа икономия /Макроикономика/ от ВИИ "Карл Маркс" – София от 1989 г., Специализация "Икономически растеж".

Ивайло Маринов има специализации по Мениджмънт и търговия с ценни книжа във Великобритания през 1994 г.; Управление на приватизационни фондове – Централноевропейски университет през 1995 г.; Мениджмънт в Япония по програма на JICA /AOTS/ през 1998 г.; Управление на качеството в Германия през 1999 г.; Глобален мениджмънт и лидерство в Института за следдипломна квалификация на УНСС по съвместна програма с Токайския Университет – Япония през 2005 г.

Професионален опит: Ивайло Маринов е асистент по Икономикс и преподавател по Търговия с ценни книжа и Управление на инвестиционни фондове в СУ "Климент Охридски" и УНСС от 1989 до 1999 г.; повече от 20 години активно участва в приватизацията в България; има реализирани множество приватизационни сделки чрез приватизационен фонд и касова пирватизация; корпоративно управление и управление на инвестиционни проекти в различни индесктриални компании. През 2009 г. регистрира и управлява консултантска компания за подготовка и управление на проекти, финансирани от фондове на ЕС по Програмата за развитие на селски райони, Оперативна програма "Конкурентноспособност" и Трансгранично сътрудничество.


Новини


Връзки